13 Ιουνίου, 2024

ΜΕΛΗ ΕΚΠΕΦ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΜΕΛΗ   Ε.Κ.Π.Ε.Φ.

 1. Ένωση Εργαζομένων AGROINVEST
 2. Ένωση Χειριστών Μηχ/γών Μηχ/των Ν. Φθιώτιδας
 3. Ένωση Εργαζομένων Τουριστικών Καταστημάτων Κ. Βούρλων & Περιχώρων
 4. Σωματείο Εργαζομένων σε Επιχειρήσεις Πλαστικών -Χημικών Πετρ/δων Ν. Φθιώτιδας
 5. Κλαδικό Σωματείο Εργαζομένων σε Επιχειρήσεις Γάλακτος-Ποτών-Τροφίμων Ν. Φθιώτιδας
 6. Κλαδικό Σωματείο Οδηγών Επαρχίας Λοκρίδας Ν. Φθιώτιδας
 7. Σύνδεσμος Υπαλλήλων Α.Ε. & Γραφείων Ν. Φθιώτιδας
 8. Σύνδεσμος Εργαζομένων Αστικών-Υπεραστικών Λεωφορείων & Οδηγών Ν. Φθιώτιδας
 9. Σωματείο Εργατοτεχνιτών & Υπαλλήλων NΕXANS ΕΛΛΑΣ A.B.E
 10. Σωματείο Φορτοεκφορτωτών Εργατών Λιμένος Στυλίδας
 11. Σωματείο Καθαριστριών και Καθαριστών Δημοτικών Σχολείων Α’ βάθμιας και Β ‘βάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας
 12. Σωματείο Εργατοτεχνιτών -Οικοδόμων Αγίου Κων/νου Λοκρίδας και Περιχώρων Ν. Φθιώτιδας
 13. Σωματείο Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων Ν. Φθιώτιδας
 14. Σωματείο Εργατοτεχνιτών-Οικοδόμων Μώλου και Περιχώρων Ν. Φθιώτιδας
 15. Σωματείο Εργαζομένων «Βοήθεια στο Σπίτι» Ν. Φθιώτιδας-Ευρυτανίας-Φωκίδας
 16. Σωματείο Εργαζομένων σε Επιχειρήσεις Επεξεργασίας Ελιάς-Ελαίου Υποπροϊόντων Ν. Φθιώτιδας
 17. Σωματείο Οικοδόμων-Εργατών-Υπαλλήλων Αμφίκλειας – Ελάτειας – Τιθορέας Ν. Φθιώτιδας
 18. Σωματείο Εργατοτεχνιτών -Οικοδόμων & Συναφών Επαγγελμάτων Αταλάντης- Περιχώρων
 19. Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν. Φθιώτιδας
 20. Σωματείο Εργαζομένων Λ Α Ρ Κ Ο
 21. Σωματείο Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Εργαζομένων σε Φορείς Δία Βίου Μάθησης Ν. Φθιώτιδας
 22. Ε. Δ. Ο. Π. Δ.Ε.Η
 23. Σωματείο Αρχιφυλάκων-Φυλάκων- Νυχτοφυλάκων- Θυρωρών Ν. Φθιώτιδας
 24. Σωματείο Εργαζομένων ΕΛ.ΤΑ. Φθιώτιδας – Ευρυτανίας
 25. Σωματείο Λογιστών – Β. Λογιστών – Υπαλλήλων Αποθηκών Ν. Φθιώτιδας
 26. Κλαδικό Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Σιδηρών Κατασκευών-Μηχανών Εσωτερικής Καύσης – Υδραυλικών Λαμίας & Περιχώρων
 27. Συνδικάτο Ηλεκτροτεχνιτών Ν. Φθιώτιδας
 28. ΠΕΤ – ΟΤΕ
 29. Σωματείο Οδηγών Πάσης Φύσεως Αυτοκινήτων Φθιώτιδας
 30. Σωματείο Εργαζομένων σε Επιχειρήσεις Ιχθυοκαλλιεργειών Όστρακοκαλλιεργειών Ν. Φθιώτιδας
 31. Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Ε.
 32. Σύλλογος Τεχνικών Υπαλλήλων Ν. Φθιώτιδας ΣΤΥΕ
 33. Σύνδεσμος Υπαλλήλων Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων Ν. Φθιώτιδας
 34. Σωματείο Εργαζομένων Ιδιωτικού Δικαίου στο Δημόσιο
 35. Σωματείο Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων Λαμίας – Περιχώρων
 36. Σ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ Παράρτημα Φθιώτιδας
 37. Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού ΕΛΞΗΣ Ο.Σ.Ε.
 38. Σωματείο Χειριστών Μηχ/γων Μηχ/των & Χειρ. Ηλεκ/των Ανυψωτικών Μηχανημάτων & Βοηθών Χειριστών ΛΑΡΚΟ

Δείτε το Καταστατικό σε μορφή PDF.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΚΠΕΦ