11 Νοεμβρίου, 2020

Να μην αποτελέσει η καραντίνα το άλλοθι για τη νομιμοποίηση της αδήλωτης εργασίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

11/11/20

Μετά την επιβολή του καθολικού περιορισμού της κυκλοφορίας στο σύνολο της επικράτειας ως μέτρο πρόληψης για την προστασία της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού (άρθρα 3 και 4 ΚΥΑ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 – Β΄4899/6-11-2020),  το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Π.Ε. Φθιώτιδας δέχεται καθημερινά δεκάδες ερωτήματα και καταγγελίες που αφορούν τη μετακίνηση των εργαζομένων στην εργασία τους.

Ενημερώνουμε τους εργαζόμενους ότι από την απαγόρευση κυκλοφορίας εξαιρούνται,

α) οι εργαζόμενοι από και προς ή κατά τη διάρκεια της εργασίας τους στις επιχειρήσεις που δεν έχει ανασταλεί η λειτουργία τους και εφόσον η εργασία δεν μπορεί να παρασχεθεί με άλλον τρόπο και

β) η μεταφορά από και προς τον τόπο εργασίας συζύγου ή συγγενούς πρώτου βαθμού, εφόσον υφίσταται σχετική ανάγκη.

Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση για τη μετάβαση στην εργασία, οι εργαζόμενοι πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο έγγραφο νόμιμης διαμονής, καθώς και βεβαίωση κίνησης, η οποία για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα  εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και χορηγείται από τον εργοδότη τους.

Λόγω της υποχρέωσης αναγγελίας κατ’ εξοχήν των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και της υποχρεωτικής τήρησης των όρων τους, οι εργοδότες οφείλουν να χορηγήσουν χωρίς εμπόδια τη βεβαίωση κίνησης των εργαζομένων από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και όχι τη χειρόγραφη βεβαίωση, που βρίσκεται αναρτημένη στο  forma.gov.gr, η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που δεν υπάρχει (εάν και θα έπρεπε) δήλωση της εργασίας (π.χ απασχόληση με εργόσημο ή απασχόληση κατόχων Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού, λόγω μη ύπαρξης ειδικής καταχώρισης στο ΕΡΓΑΝΗ).

Επειδή πολλοί εργαζόμενοι υφίστανται πιέσεις να μετακινηθούν με χειρόγραφες βεβαιώσεις για την παροχή εργασίας σε περιπτώσεις που π.χ έχει ανασταλεί η λειτουργία της επιχείρησης, ή δεν έχει αναγγελθεί νόμιμα η εργασία τους, καλούμε το Υπουργείο Εργασίας να προχωρήσει σε υποχρεωτική έκδοση των βεβαιώσεων κίνησης των εργαζομένων μόνο μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Συγχρόνως καλούμε άμεσα τους ελεγκτικούς μηχανισμούς να προβούν σε καθημερινούς ελέγχους ώστε να περιορίσουμε στο μέγιστο το φαινόμενο της αδήλωτης εργασίας.

Τέλος, ενημερώνουμε τους εργαζόμενους ότι το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Π.Ε. Φθιώτιδας λειτουργεί καθημερινά ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προκύπτουν στους χώρους εργασίας.

Καλούμε τους εργαζόμενους του νομού να απευθύνονται για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν στο Ε.Κ.Π.Ε.Φ. Πλ. Διάκου, Λαμία.

Τηλ. 22310 26651

e-mail: erkepeft@gmail.com

 

Για το Δ.Σ. του Ε.Κ.Π.Ε.Φ.

Η Πρόεδρος                                                                    Ο Γ. Γραμματέας

 

Σοφία Ανεστοπούλου                                                     Βάιος Μπουρογιάννης