13 Ιουνίου, 2024

ΔΥΠΑ: Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης από τις 15 Δεκεμβρίου 2023

Αντικείμενο της δράσης είναι η παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης και πιστοποίησης ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων, σε 120.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, άνω των 18 ετών με το σύστημα των επιταγών κατάρτισης (training voucher).

Ο ωφελούμενος μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε πολλά προτεινόμενα προγράμματα που αφορούν σε ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας. Η διάρκειά τους κυμαίνεται από 50 έως 200 ώρες και υλοποιούνται με τη μέθοδο της μεικτής μάθησης (δια ζώσης και εξ αποστάσεως σύγχρονη/ασύγχρονη κατάρτιση). Τα προγράμματα οδηγούν σε πιστοποίηση φυσικών προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων για ψηφιακές δεξιότητες.

Ενδεικτικά κάποιοι τίτλοι προγραμμάτων που μπορείτε να παρακολουθήσετε:

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 1. BASIC – WASTE BROKER – Μεσίτης/τρια αποβλήτων
 2. ADVANCED – WASTE BROKER – Μεσίτης/τρια αποβλήτων
 3. BASIC – ALTERNATIVE USES – Εναλλακτικές χρήσεις των παραπροϊόντων του πρωτογενή τομέα και χρήσης τους ως ενεργειακός πόρος
 4. ADVANCED- ALTERNATIVE USES – Εναλλακτικές χρήσεις των παραπροϊόντων του πρωτογενή τομέα και χρήσης τους ως ενεργειακός πόρος
 5. BASIC – ENERGY UTILIZATION – Ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμμάτων από την καλλιέργεια
 6. ADVANCED – ENERGY UTILIZATION – Ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμμάτων από την καλλιέργεια
 7. BASIC-WASTE MANAGEMENT- Διαχείριση αποβλήτων- Τεχνικός εγκατάστασης μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων
 8. ADVANCED-WASTE MANAGEMENT-Διαχείριση αποβλήτων-Τεχνικός εγκατάστασης μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων
 9. ADVANCED- ALTERNATIVE USES – Εναλλακτικές χρήσεις των παραπροϊόντων του πρωτογενή τομέα και χρήσης τους ως ενεργειακός πόρος
 10. BASIC – ALTERNATIVE USES – Εναλλακτικές χρήσεις των παραπροϊόντων του πρωτογενή τομέα και χρήσης τους ως ενεργειακός πόρος
 11. SMART BUILDINGS – Τεχνικός προγραμματισμού́ έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS)
 12. ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
 13. APPLICATIONS IN NATURAL DISASTERS-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 1. BASIC-NURSING-ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
 2. BASIC-ALTERNATIVE TOURISM- Εναλλακτικός Τουρισμός και στοιχεία πολιτισμού
 3. ADVANCED-ALTERNATIVE TOURISM- Εναλλακτικός Τουρισμός και στοιχεία πολιτισμού
 4. BASIC-APPLICATION DEVELOPMENT-Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
 5. ADVANCED-APPLICATION DEVELOPMENT-Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
 6. BASIC-DESIGN ASSISTANT- Βοηθός σχεδιασμού γραφιστικών εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων
 7. BASIC-DIGITAL SKILS- Στελέχη ηλεκτρονικού εμπορίου και υποστήριξης e-shop
 8. BASIC – E-COMMERCE – Ειδικός Συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου e-commerce
 9. ADVANCED-E-COMMERCE- Ειδικός Συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου e-commerce
 10. BASIC-LOGISTICS-ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
 11. ADVANCED-LOGISTICS-ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
 12. BASIC- NETWORKS – ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ
 13. ADVANCED-NETWORKS- ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ
 14. BASIC-SOCIAL MEDIA MARKETING-Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων social media marketing
 15. ADVANCED-SOCIAL MEDIA MARKETING-Ειδικός στη χρήσητεχνικών και εργαλείων social media marketing
 16. BASIC – DATA SECURITY-Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πληροφορικής και Προστασίας από Ψηφιακές Απάτες
 17. BASIC – MOBILE APPLICATION – Ειδικόςανάπτυξης λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας
 18. BASIC-BRANDING- Online Branding και Επικοινωνία
 19. ADVANCED-DESIGN ASSISTANT- Βοηθός σχεδιασμού γραφιστικών εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων
 20. ADVANCED-DIGITAL SKILS- Στελέχη ηλεκτρονικού εμπορίου και υποστήριξης e-shop
 21. ADVANCED-NURSING-ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
 22. PROJECT MANAGEMENT- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
 23. Office 2019 – B.S 365 – Βασικές ψηφιακές δεξιότητες και εφαρμογές γραφείου
 24. EDUCATION TECHNOLOGIES – Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον
 25. DIGITAL SKILLS- ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
 26. BASIC-RESOURCE UTILIZATION- Τεχνικές και εργαλεία αξιοποίησης εθνικών και Ευρωπαϊκών Πόρων

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι,

 • Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι,
 • Είναι άνω των 18 ετών,
 • Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 5 €/ώρα κατάρτισης μικτά, δηλαδή έως 1.000€, ανάλογα με τις ώρες κατάρτισης του προγράμματος.

Επίσημη ιστοσελίδα πληροφόρησης: https://voucher.gov.gr/.